Obowiązujące regulaminy

Hotelu Fado, wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych Gości.

M.Konopnickiej 6
58-100 Świdnica

+48 74 666 63 70
recepcja@hotelfado.pl